کانال تلگرام دکتر انوشه @dr_anoshee

سامانه هرچیز:ارائه محتوای کانال های تلگرام
جستجو در تلگرام

 مشاهده مطالب کانال دکتر انوشه

توجه: کلیه محتوای این سایت توسط کاربران و کانال های تلگرام درج شده است و سایت هرچیز هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد

🍃🍃🍃 🍃🍃🍃


💕کسی که پول میگیرد تا دروغ بگوید"دلال" است.
کسی که دروغ میگوید تا پول بگیرد "گدا" است.
کسی که پول میگیرد تا راست و دروغ را تشخیص دهد قاضی" است.
کسی که پول میگیرد تا راست را دروغ
و دروغ را راست جلوه دهد "وکیل" است.

کسی که جز راست چیزی نمی گوید،"بچه" است.
کسی که به خودش هم دروغ میگوید"متکبر" است.
کسی که دروغ خویش را باور میکند "ابله" است.
کسی که سخنانش دروغ است اما
دروغش شیرین است"شاعر" است.

کسی که علیرغم میل باطنی و اکراه دروغ
میگوید"همسر" است.
کسی که اصلا دروغ نمی گوید"مرده" است.
کسی که دروغ میگوید و یک قسم هم روش میخوره "بازاری" است.
کسی که دروغ میگوید اما خودش
متوجه نمیشود،"ابله پر حرف" است.

@dr_anoshee

بستن
آدرس پست:

نوع گزارش تخلف:

متن گذارش: