کانال تلگرام عترت علیین @Eliyeen

سامانه هرچیز:ارائه محتوای کانال های تلگرام
جستجو در تلگرام

 مشاهده مطالب کانال موسسه قرآنی علیین

توجه: کلیه محتوای این سایت توسط کاربران و کانال های تلگرام درج شده است و سایت هرچیز هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد

کاش
سه حرف دارد
اما برای نابودی
همۀ لحظات انسان
کافیست !

خدا
سه حرف دارد
ولی برای زیبایی
همۀ لحظات انسان
حرف ندارد...

🌷🌷 @Eliyeen

موسسه قرآنی علیین

بستن
آدرس پست:

نوع گزارش تخلف:

متن گذارش: