کانال تلگرام میدانستی ؟ @midanesti

سامانه هرچیز:ارائه محتوای کانال های تلگرام
جستجو در تلگرام

 مشاهده مطالب کانال میدانستی ؟

توجه: کلیه محتوای این سایت توسط کاربران و کانال های تلگرام درج شده است و سایت هرچیز هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد

شخصی این عکس را در فضای مجازی گذاشت و در توضیحش نوشت هر روز پدرم غذای پرندگان را بصورتی میگذارد که مادرم هنگام بیدار شدن با این صحنه مواجه شود 😐

آقایون یاد بگیرید چند روز دیگه روز زن :)

@Midanesti

میدانستی ؟

بستن
آدرس پست:

نوع گزارش تخلف:

متن گذارش: