کانال تلگرام میدانستی ؟ @midanesti

سامانه هرچیز:ارائه محتوای کانال های تلگرام
جستجو در تلگرام

 مشاهده مطالب کانال میدانستی ؟

توجه: کلیه محتوای این سایت توسط کاربران و کانال های تلگرام درج شده است و سایت هرچیز هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد

قلیان یا سیگار : کدام مرگ آورتر است ؟ 🤔

☠ آرســـنیک موجود در قلیان 4 برابر سیگار
☠ ســرب موجود در قلیان 202 برابر سیگار

مصرف تنها یکبار قلیان برابر مصرف 20 تا 30 نخ سیگار است ❗️

@Midanesti

میدانستی ؟

بستن
آدرس پست:

نوع گزارش تخلف:

متن گذارش: