کانال تلگرام جیگر @jjigar

سامانه هرچیز:ارائه محتوای کانال های تلگرام
جستجو در تلگرام

 مشاهده مطالب کانال جیگر

توجه: کلیه محتوای این سایت توسط کاربران و کانال های تلگرام درج شده است و سایت هرچیز هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد

موفقیت نتیجه 3 عبارت است:

۱- تجربه دیروز
۲-استفاده امروز
۳-امید به فردا

ولی اغلب ما با 3 عبارت زندگی میکنیم:
۱- حسرت دیروز
۲- اتلاف امروز
۳-ترس از فردا
🆔 @jjigar 👈

جیگر

بستن
آدرس پست:

نوع گزارش تخلف:

متن گذارش: