کانال تلگرام جیگر @jjigar

سامانه هرچیز:ارائه محتوای کانال های تلگرام
جستجو در تلگرام

 مشاهده مطالب کانال جیگر

توجه: کلیه محتوای این سایت توسط کاربران و کانال های تلگرام درج شده است و سایت هرچیز هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد

💫

بغلی شدن نوزاد یک باور غلط است
و کودک در ۱۴ماه اول زندگی نیاز
به امنیت دارد.

آغوش مادر امن ترین وپر آرامش ترین
مکان برای کودک است و حس امنیت
را در کودک پایه ریزی می کند.
🆔 @jjigar

جیگر

بستن
آدرس پست:

نوع گزارش تخلف:

متن گذارش: