کانال تلگرام عترت علیین @Eliyeen

سامانه هرچیز:ارائه محتوای کانال های تلگرام
جستجو در تلگرام
موسسه قرآنی علیین
تعداد اعضا:
3046
178955

‌ ‌🌸 ﷽ 🌸


نکات و آموزه های های قرآنی - وب سایت موسسه :
www.eliyeen.com
www.eliyeen.ir
اینستاگرام:
http://instagram.com/Eliyeen.ir
کانال نکات حفظ قرآن:
@Dr_AliRajabi


تبادل تبلیغات : @eliyeenir

 مشاهده مطالب کانال موسسه قرآنی علیین

توجه: کلیه محتوای این سایت توسط کاربران و کانال های تلگرام درج شده است و سایت هرچیز هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد

🍀🍂🌻🍀🍂🌻🍀🍂

🍀امام علی (ع)

🌻🍂هیچ برده مسلمانی نمی ماند مگر اینکه حضرت مهدی( عج)او را میخرد و آزاد میکند.🍂🌻

📗الزام الناصبج2ص97


🍀🍂🌻🍀🍂🌻🍀🍂
@Eliyeen

موسسه قرآنی علیین

#ارتباط_با_والدین 15

✴️دین
تعیین کننده نوع ارتباطت بادیگرانه!

✔️اگه رابطه ای به دینِت آسیب زد؛
بایدقطعش کنی،غیراز والدینت❗️

👈اینجور وقتا؛اطاعت نکن
اماقطع رابطه یا بی ادبی هم نکن.

@Eliyeen

موسسه قرآنی علیین

  کلمات کلیدی: ارتباط_با_والدین

مادر اگر ده تا بچه
داشته باشه
و ۹ تاش کنارش باشن،
به جای لذت از حضور
اینایی که هستن
غصه اونی رو
میخوره که نیست.

فرشته است؛
ولی مادر صدایش می‌کنند ❤️

@Eliyeen

تقدیم
به خانمها

ﺯﻥﯾﻌﻨﯽ:ﺑﺎﻏﻬﺎﯼﺁﺭﺯﻭ
ﺯﻥﯾﻌﻨﯽ:ﻧﻌﻤﺘﯽﺩﺭﭘﯿﺶﺭﻭ
ﺯﻥیعنی:ﺑﻨﺪﻩ ﯼﺧﻮﺏﺧﺪﺍ
ﺯﻥﯾﻌﻨﯽ:ﻧﯿﻤﯽﺍﺯﻣﺮﺩﺍﻥﺟﺪﺍ
ﺯﻥﯾﻌﻨﯽ:ﻫﻤﺴﺮﯼﺧﻮﺏﻭﺷﻔﯿﻖ
ﺯﻥﯾﻌﻨﯽ:ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﯾﺎﺭ ﻭﺭﻓﯿﻖ
ﺯﻥﯾﻌﻨﯽ:ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﻧﻮﺭﻫﺎ
ﺯﻥﯾﻌﻨﯽ:مرهم هرخستگی

💎 @Eliyeen

موسسه قرآنی علیین

⚫️🌷

چشم ها او را در نمی یابند؛
ولی او
چشم ها را در می یابد،
و او لطیف و آگاه است...

#سوره_انعام /۱۰۳

🆔 @Eliyeen

موسسه قرآنی علیین

  کلمات کلیدی: سوره_انعام

🍁 آیت‌ الله حسین مظاهری :


🔅 تربیّت فرزند صالح ، مهمّ ‌تر از ساختن مدرسه و مسجد است.

🔰🔰🔰

@Eliyeen

موسسه قرآنی علیین

ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺩﺷﻤﻦ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ!

ﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮﯼ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺳﻔﺮ ﻭ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮی است...
👌 @Eliyeen

موسسه قرآنی علیین

#غنی_شدن

🌸✨شیخ حسن علی نخودڪے؛
آمده است کہ زنان خود را《سوره واقعہ》تعلیم دهید زیرا ڪہ خواندن
آن باعث ثروتمندے و بے‌نیازے
مے‌شود✨

📚 اذکار شگفت انگیز ۱۶۰

@Eliyeen

موسسه قرآنی علیین

  کلمات کلیدی: غنی_شدن

لطف #حسین مارا تنها نمی گذارد

گر خلق وا گذارد او وا نمی گذارد🍃

🌸او #کشتی_نجات و کشتی شکسته مائیم

مولا به کام غرقاب مارا نمی گذارد...🍃
Join👉 @Eliyeen

موسسه قرآنی علیین

  کلمات کلیدی: حسین کشتی_نجات

⭐️
♦️۳ پیام در ۳ ثانیه:

پیروزی از آن کسی است که تا آخرین ثانیه تلاش می کند
برای برنده شدن کافیست یک میلیمتر بهتر باشی
جشن پیروزی را قبل از پیروزی کامل آغاز نکن...
@Eliyeen

ﺷﯿﺦ ﺭﺟﺒﻌﻠﯽ ﺧﯿﺎﻁ تعریف میکرد:

ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻮﺩﻡ٬اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﻜﺮﻭﻫﯽ ﺩﺭ ﺫﻫﻨﻢ ﮔﺬﺷﺖ
بلاﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺳﺘﻐﻔﺎﺭ ﻛﺮﺩﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺭﺍﻫﻢ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩﻡ

ﻗﺪﺭﯼ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺷﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﻗﻄﺎﺭ ﻭﺍﺭ ﺍﺯ ﻛﻨﺎﺭﻡ ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻨﺪ
ﻧﺎﮔﺎﻩ ﯾﻜﯽ ﺍﺯ ﺷﺘﺮﻫﺎ ﻟﮕﺪﯼ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ
ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﻨﺎﺭ ﻧﻤﯽﻛﺸﯿﺪﻡ،ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮﺩ

ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺭﻓﺘﻢ ﻭ ﻓﻜﺮ ﻣﯽﻛﺮﺩﻡ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺣﺴﺎﺏ ﺩﺍﺭﺩ
ﺍﯾﻦ ﻟﮕﺪ ﺷﺘﺮ ﭼﻪ ﺑﻮﺩ ؟!
ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﻨﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﺷﯿﺦ !ﺁﻥ ﻟﮕﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﺁﻥ ﻓﻜﺮﯼ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻛﺮﺩﯼ
ﮔﻔﺘﻢ:آخرﻣﻦ ﻛﻪ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﺍﺩﻡ

ﮔﻔﺘﻨﺪ: خب ﻟﮕﺪ ﺷﺘﺮ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺨﻮﺭﺩ

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭﻣﺎ ﺩﺭ ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ
ﺣﺘﯽ ﯾﮏ تفکر منفی هم می تواند تاثیر منفی ایجاد کند


@Eliyeen

🔸پروردگارا... به آنچه از خیر بر من نازل می کنی، نیازمندم!#قرآن_کریم
قصص ۲۴
👇👇👇
🆔 @Eliyeen

موسسه قرآنی علیین

  کلمات کلیدی: قرآن_کریم

💕❤️
کسی که حسین (ع) را زیارت کند مانند کسی است که خدا را زیارت کرده و همانا نزد قبر او دعا مستجاب است و در تربت او شفای هر دردی است.💜

#رسول_الله (ص) 💙

🍃بحار، ج36، ص285🍃
Join👉 @Eliyeen

موسسه قرآنی علیین

  کلمات کلیدی: رسول_الله

🍃🌸از کاسبی پرسیدند:
چگونه دراین کوچه پرت وبی عابرکسب روزی میکنی؟
گفت:آن خدایی که فرشته مرگش
مرادر هرسوراخی که باشم پیدامیکند
چگونه فرشته روزیش مراگم میکند🌸🍃

روزتون پربرکت👌
@Eliyeen

موسسه قرآنی علیین

مادربزرگ میگفت:

درست میشود

و همیشه بعدش

نگاه میکرد به آسمان و
می خندید ..

حتم دارم چیزهایی درباره خدا
میدانست..
که ما بی خبر بودیم...

💞کانال علیین 💞

@Eliyeen

موسسه قرآنی علیین

زندگی ،
ساختنی است نه ماندنی
بمان برای ساختن ...
نساز برای ماندن ...
منتظر نباش
کسی برایت گل بیاورد
تلاش کن ، بذری بکار ؛
و از آن مراقبت کن
خود صاحب گل خواهی شد

💎 @Eliyeen

موسسه قرآنی علیین

💠ﺧﯿﻠﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﻋﺎ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ، تقدیم به شما:

ﺧﺪﺍﻳﺎ...🙏


ﻫﻨﮕﺎمی ﻛﻪ ﺛﺮﻭﺗﻢ ﺩﺍﺩی، خوشبختی ﺍﻡ ﺭﺍ ﻧﮕﻴﺮ
ﻫﻨﮕﺎمی ﻛﻪ ﺗﻮﺍﻧﺎیی ﺍﻡ ﺩﺍﺩی، ﻋﻘﻠﻢ ﺭﺍ ﻧﮕﻴﺮ
ﻫﻨﮕﺎمی ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﻢ ﺩﺍﺩی، ﺗﻮﺍﺿﻌﻢ ﺭﺍ ﻧﮕﻴﺮ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻛﻪ ﺗﻮﺍﺿﻌﻢ ﺩﺍﺩی، ﻋﺰﺗﻢ ﺭﺍ ﻧﮕﻴﺮ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺪﺭﺗﻢ ﺩﺍﺩی، ﻋﻔﻮﻡ ﺭﺍ ﻧﮕﻴﺮ
ﻫﻨﮕﺎمی ﻛﻪ ﺗﻨﺪﺭﺳﺘﻴﻢ ﺩﺍﺩی، ﺍﻳﻤﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﻧﮕﻴﺮ
ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻛﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﻛﺮﺩﻡ، ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻢ ﻧﻜﻦ...🙏

🇮🇷 @Eliyeen

صفحه قبلی  1  2  3  4  5  6  7  8  9  صفحه بعدی
بستن
آدرس پست:

نوع گزارش تخلف:

متن گذارش: