کانال تلگرام عترت علیین @Eliyeen

سامانه هرچیز:ارائه محتوای کانال های تلگرام
جستجو در تلگرام

 مشاهده مطالب کانال موسسه قرآنی علیین

توجه: کلیه محتوای این سایت توسط کاربران و کانال های تلگرام درج شده است و سایت هرچیز هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد

☘️امام حسین(ع):

دوچیز منفعت بسیار دارد
اخلاق نیڪ و جوانمردی🌹

دوچیز بقا ندارد
جوانی و قوت🌹

دوچیز بلا را دور ‌ڪند
صـلـۀ رحم و صدقہ🌹

دوچیز مقام رافزون ڪند
حل مشڪل دیگران و فروتنی🌹

@Eliyeen

موسسه قرآنی علیین

بستن
آدرس پست:

نوع گزارش تخلف:

متن گذارش: