کانال تلگرام عترت علیین @Eliyeen

سامانه هرچیز:ارائه محتوای کانال های تلگرام
جستجو در تلگرام

 مشاهده مطالب کانال موسسه قرآنی علیین

توجه: کلیه محتوای این سایت توسط کاربران و کانال های تلگرام درج شده است و سایت هرچیز هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد

#تلنگر
👤ﺍﺯ عالمی ربانی ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :

❓ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ، چه به دست ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﯼ؟

❌ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ :
ﻫﻴــﭻ ...! ﺍما ، ﺑﻌﻀﯽ چیزﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻡ ؛ #ﺧﺸﻢ ، #ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻭ #ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ، #ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ ، ﺍﺣﺴﺎﺱ #ﻋﺪﻡ_ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻭ #ﺗﺮﺱ_ﺍﺯ_ﭘﯿﺮﯼ ﻭ #ﻣﺮﮒ ...

🔅ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺑـه دﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺎلماﻥ ﺧﻮﺏ می شوﺩ ؛ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍدن ها ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺁﺳﻮﺩﻩ و راحت مان می کند ...

🇮🇷 @Eliyeen

بستن
آدرس پست:

نوع گزارش تخلف:

متن گذارش: