کانال تلگرام عترت علیین @Eliyeen

سامانه هرچیز:ارائه محتوای کانال های تلگرام
جستجو در تلگرام

 مشاهده مطالب کانال موسسه قرآنی علیین

توجه: کلیه محتوای این سایت توسط کاربران و کانال های تلگرام درج شده است و سایت هرچیز هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد

#با_هم_بخورید

🌸✨ امام صادق ؏ ؛
هر کس شب ماهی بخورد و در پیِ
آن خرما یا عسل نخوردو بخوابد
تا صبح رگ فلج او تحریک
می شود✨

📚 کافی ۳۲۳/۶

@Eliyeen

موسسه قرآنی علیین

  کلمات کلیدی: با_هم_بخورید
بستن
آدرس پست:

نوع گزارش تخلف:

متن گذارش: