کانال تلگرام دکتر انوشه @dr_anoshee

سامانه هرچیز:ارائه محتوای کانال های تلگرام
جستجو در تلگرام

 مشاهده مطالب کانال دکتر انوشه

توجه: کلیه محتوای این سایت توسط کاربران و کانال های تلگرام درج شده است و سایت هرچیز هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد

#پارت_242


با یادآوری تمام کارهایم لگدی به میز عسلی پیش رویم زدم که واژگون شد و تنام شیشه‌های ودکا روی زمین افتاد و با صدای بدی شکستـهنوز به خاطر آن تصادف لعنتی نمی‌توانم درست راه بروم اما با هر بدبختی که شده همه جا را دنبال نگارم می‌گردم.

اما انگار نیست، انگار آب شده رفته تو زمین.
در هیچ سامانه‌ای اسمش برای کار ثبت نشده، یعنی کجا میتونه رفته باشهـدو دستم را روی صورتم گذاشتم، حال تنها بودم. هیچ کسی نبود . پس راحت و آرام می‌توانم گریه کنم.بی هیچ ترسی.
دلم برای بغل کردن پسرم تنگ شده بود.
مثل دیوانه ها از جا بلند شدم و لنگان لنگان به سمت پله ها رفتم.
این پا دیگر مثل قبل نمی‌شد برای من
سوزش کف پایم نشان از این می‌داد پاهایم را روی شیشه ها گذشتم.
اما هیچ چیز برایم مهم نبود.
در اتاق پسرکم را باز کردم ، هنوز هم همان بوی ناب پسرم را می‌داد.به سمت تختش رفتم و پتوی سفید و نرمش را چنگ زدم و با تمام وجود بوییدم.
بوییدم و زار زدم و به خودم لعنت فرستادم.
به عکس بزرگ خودم و نگار که روی...


@dr_anoshee

  کلمات کلیدی: پارت_242
بستن
آدرس پست:

نوع گزارش تخلف:

متن گذارش: