کانال تلگرام دکتر انوشه @dr_anoshee

سامانه هرچیز:ارائه محتوای کانال های تلگرام
جستجو در تلگرام

 مشاهده مطالب کانال دکتر انوشه

توجه: کلیه محتوای این سایت توسط کاربران و کانال های تلگرام درج شده است و سایت هرچیز هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد

💕هیچ چیزی ارزش ازدست دادن آرامش درزندگی را ندارد
اگرروزی درراه رسیدن به آرزویی دیدید
آرامشتان به خطرافتاده است مطمئن باشید انتخاب اشتباهی انجام داده اید
یا درهدف
یادرمسیر

@dr_anoshee

بستن
آدرس پست:

نوع گزارش تخلف:

متن گذارش: