کانال تلگرام دکتر انوشه @dr_anoshee

سامانه هرچیز:ارائه محتوای کانال های تلگرام
جستجو در تلگرام

 مشاهده مطالب کانال دکتر انوشه

توجه: کلیه محتوای این سایت توسط کاربران و کانال های تلگرام درج شده است و سایت هرچیز هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد

🍃🍃🍃 🍃🍃🍃

💕خـــــدایا...

بـرای تـو غـیر مـمکنی وجـود نـدارد

غـیر مـمکن‌های زنـدگی

هـمه‌ی مـا را مـمکن کـن....

""آمـین یـا رب الـعالـمین""

@dr_anoshee

بستن
آدرس پست:

نوع گزارش تخلف:

متن گذارش: