کانال تلگرام دکتر انوشه @dr_anoshee

سامانه هرچیز:ارائه محتوای کانال های تلگرام
جستجو در تلگرام

 مشاهده مطالب کانال دکتر انوشه

توجه: کلیه محتوای این سایت توسط کاربران و کانال های تلگرام درج شده است و سایت هرچیز هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد

💕ڪور باش بانو!
نگاه ڪه میڪنی میگویند
"نخ داد"
عبوس باش بانو!
لبخندڪه میزنی میگویند
"پا داد"
لال باش بانو!
حرف ڪه میزنی میگویند
"جلوه فروخت"
شاید دست از سرمان بردارند
شاید...

@dr_anoshee

دکتر انوشه

بستن
آدرس پست:

نوع گزارش تخلف:

متن گذارش: