کانال تلگرام رمانکده سارا @LoveSara

سامانه هرچیز:ارائه محتوای کانال های تلگرام
جستجو در تلگرام

 مشاهده مطالب کانال 🍃رُمـانــڪدهـ ســارا🌧

توجه: کلیه محتوای این سایت توسط کاربران و کانال های تلگرام درج شده است و سایت هرچیز هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد

🐬 پارت 161
#Part161

📕 رمان " رسوایی " ‼️ 🙊👄

به قلم خانم ک. شاهینی فر 👒

🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃

تارخ پوفی کشید که از اتاق بیرون اومدم .... جلو رفتم و رو به روی کیمیا وایسادم . از روی مبل بلند شد و نگران گفت : خوبی ؟ چرا پاشدی اخه ؟
بغضم رو قورت دادم و خواستم قوی باشم ، نمی شد . صدام می لرزید از خماری و گفتم : من .... من هیچوقت به زندگیه کیهان برنمی گردم ... نمیگم بیشتر از مادرت برای پسرش ... ولی هم اندازه ی حمیده خانوم دلهره دارم برای زندگیش ... هم اندازه ی تو ، ولی خیلی بیشتر از تو نگرانم براش .... من خطا نرفتم کیمیا ... هرز نپریدم کیمیا ... تارخ برام برادری کرد ، کاری که آیدین نکرد ... به خدا فکر کنم بد فکر می کنی دیگه اسمشم نمیارم ... من آدمه به لجن کشیدنه زندگیه بقیه نیستم ..
به سمته کیهان برگشتم : می خوام برم ...
کیهان ـ هیچ جایی نمیری ...
ـ نمی خوام اینجا باشم ...
ـ به خواستنه تو نیست ...
چشمام رو ریز کردم : میگی اینحا با تو ، تنها .... با عقل جور درمیاد ؟
کیهان ـ زنم میشی و جور در میاد !
چشمام گشاد شد : چی می گی ؟
ـ عقدت می کنم و می خوام بدونم کی می تونه گه اضافه بخوره و اراجیف ببافه ...
ـ کیهان ...
کیمیا ـ کیهان حالت خوبه ؟
کیهان ـ میبینی که نمی مونه ....
ملتمس به تارخه مسکوت نگاه کردم که پا روی پا انداخت و گفت :
ـ فعلا این تنها راهه ... از این در بری بیرون با وضعیتی که داری ممکن نیست سالم بمونی ... اون از خونه ی بابات و اونم از فرزادی که می دونی آینده ای نداری باهاش ....
ـ محاله ....
کیهان عصبی جلو اومد : بیخود کردی ... اگه فکر کردی می ذارم از این در بری بیرون و ولگرد بازی دربیاری کور خوندی .... شده با کتک بله رو میگیرم ازت ...
با بغض گفتم : کیهان ...

پارت های بعدی این رمان فوق العاده رو آنلاین در کانال لاوڪـده سارا دنبال کنید ☺️👇

♣️ 📕 @LoveSara

  کلمات کلیدی: Part161
بستن
آدرس پست:

نوع گزارش تخلف:

متن گذارش: