کانال تلگرام رمانکده سارا @LoveSara

سامانه هرچیز:ارائه محتوای کانال های تلگرام
جستجو در تلگرام

 مشاهده مطالب کانال 🍃رُمـانــڪدهـ ســارا🌧

توجه: کلیه محتوای این سایت توسط کاربران و کانال های تلگرام درج شده است و سایت هرچیز هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد

🐬 پارت 30
#Part30

📕 رمان " رسوایی " ‼️ 🙊👄

به قلم خانم ک. شاهینی فر 👒

🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃

تکلیف این بغضه لعنتی که نمی خواست بشکنه هم که کلا معلوم نبود . سر و صدای آیدا و مژده رو شنیدم . از آرایشگاه رسیده بودن . مادرم خیلی گرفته و غمگین جواب سلام گرم اونا رو داد و فقط من می دونستم که چه خبره !!
ـ عه ، تو اینجایی ؟
بی تفاوت نگاش کردم . حدس می زدم بدبختی آیدا هم نزدیکه ، پول هیچ وقت ملاک درستی برای انتخاب نیست ... البته واقعا درست و غلط رو نمی شد تشخیص داد ...
مژده در حالی که خودش رو باد می زد وارد آشپزخونه شد و با دیدنم اخم کرد : این اینجا چیکار می کنه؟
آیدا اخم کرد . رابطه صمیمی با هم نداشتیم اما خواهر بود دیگه !
آیدا ـ این اسم داره ...
مژده ـ ول کن تو رو خدا ... خدا هم اینو آدم خودش حساب نمی کنه ... ( رو به من ) پسرمو بغل نگیریا ، دور بمون ازش ...
از آشپزخونه بیرون رفت که به آیدا نگاه کردم و با غیظ گفت : ولش کن خواهره من ... دختره ی از دماغه فیل افتاده با اون چونه ی بدریختش ...
لبخند کجی زدم . مژده از زیبایی واقعا بی نقص بود خصوصا چونه ی عروسکی که حرف نداشت . به این همه حرصی که آیدا می زد لبخند زدم .
کنارم روی صندلی نشست که با نگاه خیره ای گفتم : خوشگل شدی ...
ـ گمشو بابا ، چشمات با اینکه از ریخت افتادی هنوزم چشم در میاره ...
آخرین تیکه ی خیاری که مثل گل درستش کرده بودم رو داخل کاسه ی سالاد گذاشتم : خیلی بیریختم ، مگه نه ؟
بیخیال از جا بلند شد : نه اونقدرا ... فرزاده الاغ هنوز می خوادت ...
پوزخندی زدم که آیدا از آشپزخونه بیرون رفت . آیدا چه می دونست از اینکه خودمم دلم برای لپ های تپلم که همیشه ی خدا صورتی بود و چالی که با خندیدنم روی اونها می افتاد تنگ شده ؟ آخ که آیدا از همه چی و همه چی بی خبر بود !!
سه ساعت بعد همه چیز آماده بود . بوی غذا خونه رو برداشته بود . دوست داشتم سیمین وقتی از غذا می خوره لذت ببره ... اول خدا رو داشتم بعد سیمینی که بابا زورش کرده بود تا من رو نا دیده بگیره .
ـ مامانه قشنگم هنوزم نگرانم بود !

پارت های بعدی این رمان فوق العاده رو آنلاین در کانال لاوڪـده سارا دنبال کنید ☺️👇

♣️ 📕 @LoveSara

  کلمات کلیدی: Part30
بستن
آدرس پست:

نوع گزارش تخلف:

متن گذارش: